XE TẢI CHỞ GIA CẦM

NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG VÀ YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG. HIỆN TẠI HINO ĐỒNG NAI ĐÃ CÓ MẪU XE CHỞ GIA CẦM ĐƯỢC ĐÓNG MỚI TRÊN NỀN XE FC9JLSW.

XE TẢI CHỞ GIA CẦM

  • Giá bán:972,000,000 vnđ

XE TẢI CHỞ GIA CẦM ĐƯỢC ĐÓNG MỚI TRÊN NỀN XE TẢI HINO FC9JLSW ĐƯỢC CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CẤP MỚI MIỄN ĐĂNG KIỂM 2 NĂM, TẢI TRỌNG CAO THIẾT KẾ 5 NGĂN THEO NHU CẦU VÀ THỊ HIẾU KHÁCH HÀNG.

 

 

 

 

người